Helhetsuppdrag

Helhetsuppdrag
Decerno stöder projektets alla faser och garanterar leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar.

Förvaltning & Support

Förvaltning & Support
Aktiv förvaltning och support ger kunden ett följsamt verksamhetsstöd. Arbetsrutinerna bygger på ITIL och PM3.

Digitala affärer

Digitala affärer
Decerno utvecklar kundernas digitala närvaro. Med verktyget Sitecore bygger vi flexibla och skalbara lösningar.

Geografiska Informationssystem

Geografiska Informationssystem
Kartan är ett bra stöd för att visualisera data. Exempelvis för ruttplanering eller som beslutsstöd.

Expertkonsulting

Expertkonsulting
Decerno har många seniora konsulter som är experter på sina respektive områden.

Utvecklingsplattformar

Utvecklingsplattformar
Decerno behärskar de ledande utvecklings-plattformarna; bl a Microsoft .NET och J2EE. Vi har också lång erfarenhet av Sharepoint och Sitecore.

Helhetsuppdrag

Decerno erbjuder systemutveckling med garanterad leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar. Vi har sedan 1984 byggt skräddarsydda systemlösningar med helhetsansvar för kunder med höga krav och aldrig misslyckats med att leverera och driftsätta några av dessa. Detta är vi mycket stolta över och ger oss trygghet att ta helhetsansvar och offerera hela projekt med utveckling till fastpris och garanterat leveransdatum.

Decerno sätter en ära i att möta kundens högt ställda förväntningar. Vi stöder projektets alla faser och garanterar leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar. Kunden får ett stabilt verktyg som samtidigt är lätt att anpassa när verksamheten förändras.

Decerno har ett väl fungerande ledningssystem som hanterar alla delar i företagets verksamhet, FR2000. Det innefattar dels policy och mål samt hur vi fullföljer dem. Dels innefattar det företagets hela ledning, inklusive miljö- och kvalitetsledning. Ett mått på vår kvalité är antalet nöjda kunder. Ett annat är alla ramavtal som Decerno vunnit med stat och kommun. Vi är också klassade med högsta betyg för kreditvärdering.


 

Förvaltning & Support

Förvaltning och support är en naturlig del i Decernos erbjudande ”Pålitliga systemlösningar”, som innebär ett helhetsansvar. För kunden innebär det ett effektivt och följsamt verksamhetsstöd.

Decerno skiljer inte på förvaltning och vidareutveckling. Vi utför båda uppgifterna i samma organisation. Nya funktioner, förändringar och rättningar prioriteras tillsammans inför varje utvecklingssprint och utförs i samma utvecklingsgrupp.

Vår Applikationssupport stöttar användarna i deras dagliga arbete.

Arbetsrutinerna baserar sig på principer utarbetade i enlighet med ITIL och PM3.


 

Digitala affärer

Decerno har full kompetens att utveckla kundernas digitala affär. Vi har särskild expertis på Sitecore, en kraftfull plattform för att bygga en modern digital närvaro.

Sitecore är en komplett CMS- och e-handelsplattform. Fokus ligger på användarvänlighet, flexibilitet och skalbarhet.

Läs mer om Sitecore och referenskunder som Volvo Cars här!


 

Geografiska Informationssystem

Karta

Decerno bygger många applikationer med kartstöd, i första hand för webben.

Genom att använda open source-komponenter kan affärsnyttan av geografisk information spridas utan höga kostnader; både internt och externt på nätet.

Kartan är ett bra verktyg för att visualisera data. Exempelvis för ruttplanering eller som beslutsstöd. En tillämpning är att komplettera kartan med demografi för att se vilka kundämnen som finns i ett område.

Decerno har lång erfarenhet att arbeta med positionering. Exempelvis för arbetsfördelning i realtid eller för uppföljning av verksamheten

Läs mer om våra GIS-lösningar!


 

Expertkonsulting

Decerno bygger verksamhetskritiska system med helhetsansvar. Vi har drivit över 100 projekt till ett lyckat slut.

För att lyckas med projekten måste våra konsulter behärska både metodik och den tekniska plattformen.

Decernos konsulter har lång erfarenhet och gedigen utbildning. De flesta är civilingenjörer.

Vi har seniora konsulter inom bl a arkitektur, databasdesign och projektledning. Vi erbjuder dessa för kortare expertuppdrag, till exempel för granskning eller datamodellering.

Läs mer om våra experters specialområden! 


 Utvecklingsplattformar

Decerno utvecklar skräddarsydda lösningar inom såväl Microsoft .Net, Java J2EE och Javascript. Vi kortar utvecklingscykeln genom färdiga ramverk.

Enklare verksamhetsprocesser, t ex intranät och ärendehantering, bygger vi med hjälp av Sharepoint.

Decerno skapar innehållsrika webplatser och e-handel med Sitecore. En plattform som är garanterat skalbar för att bygga en global lösning.

På databassidan arbetar vi främst med med SQL Server och Oracle.

När datamängderna blir riktigt stora är det effektivt att applicera Business Intelligence. Vi jobbar med SAS olika lösningar för bl a prediktiv analys.

Läs mer om våra utvecklingsplattformar!

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support