Helhetsuppdrag

Helhetsuppdrag
Decerno stöder projektets alla faser och garanterar leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar.

Förvaltning

Förvaltning
Vi ser till att systemet hela tiden anpassas för att följa verksamhetens förändrade krav. Förvaltningen är ett led i Decernos totalåtagande.

Användarstöd

Användarstöd
Vår Applikationssupport säkerställer att slutanvändarna får hjälp och att applikationen därmed blir ett effektivt stöd för verksamheten.

Geografiska Informationssystem

Geografiska Informationssystem
Kartan är ett bra stöd för att visualisera data. Exempelvis för ruttplanering eller som beslutsstöd.

Utvecklingsplattformar

Utvecklingsplattformar
Decerno behärskar de ledande utvecklings-plattformarna; bl a Microsoft .NET och J2EE. Vi har också lång erfarenhet av Sharepoint och Sitecore.

Expertkonsulting

Expertkonsulting
Decerno har många seniora konsulter som är experter på sina respektive områden.

Helhetsuppdrag

Decerno erbjuder systemutveckling med garanterad leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar. Vi har sedan 1984 byggt skräddarsydda systemlösningar med helhetsansvar för kunder med höga krav och aldrig misslyckats med att leverera och driftsätta några av dessa. Detta är vi mycket stolta över och ger oss trygghet att ta helhetsansvar och offerera hela projekt med utveckling till fastpris och garanterat leveransdatum.

Decerno sätter en ära i att möta kundens högt ställda förväntningar. Vi stöder projektets alla faser och garanterar leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar. Kunden får ett stabilt verktyg som samtidigt är lätt att anpassa när verksamheten förändras.

Decerno har ett väl fungerande ledningssystem som hanterar alla delar i företagets verksamhet, FR2000. Det innefattar dels policy och mål samt hur vi fullföljer dem. Dels innefattar det företagets hela ledning, inklusive miljö- och kvalitetsledning. Ett mått på vår kvalité är antalet nöjda kunder. Ett annat är alla ramavtal som Decerno vunnit med stat och kommun. Vi är också klassade med högsta betyg för kreditvärdering.


 

Förvaltning

Förvaltning är en naturlig del i Decernos erbjudande ”Pålitliga systemlösningar”, som innebär ett totalansvar.

Grunden för en lyckad förvaltning är stabila och driftsäkra applikationer. Decernos lösningar är byggda på solida ramverk som förenklar underhåll och därmed är framtidssäkra. För kunden innebär det ett bra och flexibelt verksamhetsstöd.

Decerno skiljer inte på förvaltning och vidareutveckling. Vi utför båda dessa uppgifter i samma organisation. Nya funktioner, förändringar och rättningar prioriteras tillsammans inför varje utvecklingssprint och utförs av ett gemensamt team. Vi gör därmed inga överlämningar utan samma personer som utvecklade systemet underhåller det också. Våra kunder ser det som en stor fördel.

För att säkerställa kontinuitet är strukturkapital en viktig kompetens. Decerno skapar detta på olika nivåer

  • Ett ledningssystem enligt FR2000 som hanterar alla delar i företagets verksamhet
  • En tydlig projekt- och förvaltningsmetodik
  • Styrdokument och dokumentmallar för t ex förvaltningsplan
  • Kodmönster, designmönster, etc, som tas fram i varje projekt
  • Ärendehanteringssystemet Jira, där som styr utvecklingsprocessen och innehåller alla ärenden

 

Användarstöd

Vår Applikationssupport stöttar användarna i deras dagliga arbete. Vi hanterar support- och underhållsavtal för de system vi bygger. Vi är första linjens support för användarfrågor, ändringar och felanmälningar.

Hos Service Desk finns det alltid någon som svarar om du behöver hjälp. Vi hanterar allt från enklare frågeställningar, vägledning och beställningar till mer komplexa frågor och problem.

Arbetsrutinerna baserar sig på principer utarbetade i enlighet med ITIL och PM3.


 

Geografiska Informationssystem

Karta

Decerno bygger många applikationer med kartstöd, i första hand för webben.

Genom att använda open source-komponenter kan affärsnyttan av geografisk information spridas utan höga kostnader; både internt och externt på nätet.

Kartan är ett bra verktyg för att visualisera data. Exempelvis för ruttplanering eller som beslutsstöd. En tillämpning är att komplettera kartan med demografi för att se vilka kundämnen som finns i ett område.

Decerno har lång erfarenhet att arbeta med positionering. Exempelvis för arbetsfördelning i realtid eller för uppföljning av verksamheten

Läs mer om våra GIS-lösningar!

 

Utvecklingsplattformar

Decerno utvecklar skräddarsydda lösningar inom såväl Microsoft .Net, Java J2EE och Javascript. Vi kortar utvecklingscykeln genom färdiga ramverk.

Enklare verksamhetsprocesser, t ex intranät och ärendehantering, bygger vi med hjälp av Sharepoint.

Decerno skapar innehållsrika webplatser och e-handel med Sitecore. En plattform som är garanterat skalbar för att bygga en global lösning.

På databassidan arbetar vi främst med med SQL Server och Oracle.

När datamängderna blir riktigt stora är det effektivt att applicera Business Intelligence. Vi jobbar med SAS olika lösningar för bl a prediktiv analys.

Läs mer om våra utvecklingsplattformar!


 

Expertkonsulting

Decerno bygger verksamhetskritiska system med helhetsansvar. Vi har drivit över 100 projekt till ett lyckat slut.

För att lyckas med projekten måste våra konsulter behärska både metodik och den tekniska plattformen.

Decernos konsulter har lång erfarenhet och gedigen utbildning. De flesta är civilingenjörer.

Vi har seniora konsulter inom bl a arkitektur, databasdesign och projektledning. Vi erbjuder dessa för kortare expertuppdrag, till exempel för granskning eller datamodellering.

Läs mer om våra experters specialområden!

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support