Volvo Cars

Volvo Cars
Decerno arbetar med Volvo Cars för att implementera företagets digitala strategi över hela världen. En ny webbplats har skapats i cirka 70 språkversioner på lika många marknader.

Fastighetsbyrån

Fastighetsbyrån
Decerno har utvecklat helt nytt webbaserat affärssystem till Sveriges största fastighetsmäklare, Swedbank Fastighetsbyrån

Webbkarta i Botkyrka

Webbkarta i Botkyrka
Decerno har utvecklat Botkyrka kommuns externa webbkarta. Kart- och mätavdelningen kan själva administrera innehållet i kartan.

Trafikverket

Trafikverket
Decerno har utvecklat ett webbaserat verksamhetssystem för hantering av fordonsflyttärenden åt Trafikverket. Omhändertagande av stillastående fordon är viktigt för en säker trafikmiljö.

Hemglass

Hemglass
Decerno har utvecklat ett webbaserat system för Hemglass. Det kompletteras med en mobil applikation som förarstöd.

Stena

Stena
Uppdraget för Stena omfattar både publik webb samt lösningar för samarbete och intranät.

Post- och telestyrelsen, PTS

Post- och telestyrelsen, PTS
Ledningskollen.se är en webbtjänst byggd åt PTS. Tjänsten används främst vid planering av markarbeten.

Hjärtstartarregistret

Hjärtstartarregistret
Decerno har byggt Hjärtstartarregistret åt Svenska Rådet för Hjärt-Lungräddning. Systemet innehåller hjärtstartarnas geografiska position vilket kan vara livsavgörande vid ett hjärtstopp.

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten
Decerno har tillsammans med Åklagarmyndigheten i Sverige utvecklat ett av de mest moderna IT-systemen inom rättsväsendet – Cåbra.

Alfa Laval

Alfa Laval
Alfa Lavals säljare använder en produktkonfigurator utvecklad av Decerno. Produkterna används bl a på fartyg för att rena bränslet.

Pastill

Pastill
Pastill är vidareutvecklat från ett statistikregister och är idag det viktigaste verksamhetssystemet för styrning hos barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Pastill knyter ihop patientdata med resursplanering och vårdproduktion.

Riksgälden

Riksgälden
Decerno har åt Riksgälden utvecklat ett banksystem, Sibsys, som sköter alla myndigheters betalningar, krediter och anslag.

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet
Som ensam leverantör stöttar Decerno Riksantikvarieämbetet i deras arbete att samordna och tillgängliggöra fornminnesinformation.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support