GeoBusiness

GIS i London

Decerno var med på årets GeoBusiness i London.

Ett populärt ämne på konferensen var drönare, 3D både inomhus och utomhus samt laserskanninng. Besökarna var en härlig blandning av vetgiriga GIS:are, samhällsbyggare och akademiker.

Konferensen bjöd på talare från Google och GeoSolutions såväl som lokala myndigheter. Ämnena var mycket intressanta. Det gav även en förståelse för att vi i Sverige har kommit långt på området GIS.

Resan gjordes i sällskap med GISS-föreningen i Stockholm.

Hör av dig till oss om du vill utveckla din verksamhet med GIS. Vi kan GIS!

 

primi sui motori con e-max

Kartdagarna

Rapport Kartdagarna

Kartdagarna är en årlig konferens och en viktig mötesplats för alla inom GIS. I år var det dessutom 40-årsjubileum.

Det genomgående temat var öppna data och appar. Att anpassa verktyg och data efter målgrupp men framförallt att få tillgång till data.

Öppna data var det stora samtalsämne vid minglet. Vi står inför ett skifte där tekniken finns för att bygga kraftfulla lösningar. Men vi måste även se till att data finns tillgängliga för att komma vidare.

Decerno har spetskompetens inom GIS med uppdrag från bl a Hjärtstartarregistret, Riksantikvarieämbetet och flera kommuner.

Välkomna att prata GIS med oss!

primi sui motori con e-max

Goodnight

Prediktiv analys i molnet

I samband med ett event i Las Vegas förra veckan presenterade SAS Institutes vd Jim Goodnight ett nytt molnbaserat analysverktyg – Viya.

Användarna har nu möjlighet att köra tillämpningar som prediktiv analys i privata eller publika moln. De betalar bara efter hur mycket de använder verktyget.

- Vi ser SAS Insitute som en stark och pålitlig partner i vårt fortsatta fokus på Business Intelligence och produkten Viya är intressant för våra kunder, säger Mats Dahl, vd på Decerno.

Gartner uppskattar att den en globala marknaden för BI och dataanalys i år växer med 5,2 procent, till 16,2 miljarder dollar.

Läs mer om Viya här! 

- Ett molnbaserat system är skalbart på ett helt nytt sätt när stora mängder med data ska analyseras, säger Jim Goodnight.

 

primi sui motori con e-max

Fastighetsbyrån

Firad migrering

I måndags anslöts de sista av Fastighetsbyråns anställda till det nya mäklarsystemet FasIT. Tillsammans är det över 200 mäklarkontor över hela Sverige. Därmed kör systemet nu med full last i produktion och prestandan är mycket bra.

Migreringen från det gamla systemet började redan i december 2015, kontor för kontor. Den har krävt mycket, både planeringsmässigt och utvecklingsmässigt. Det är med stor glädje vi konstaterar att migreringen kunnat följa planen till punkt och pricka.

FasIT stödjer mäklare i processerna försäljning och kundbearbetning.

Decerno har helhetsansvar för utveckling och förvaltning av affärssystemet med projektledare, IT-arkitekter samt systemutvecklare.

Grattis till projektet!

 

primi sui motori con e-max

Johanna Lillje

Förstärkt support

Johanna Lillje har börjat på Decerno och ska jobba med support.

Hon ska stödja Decernos kunder med first line-support. Supportfunktionen gör det möjligt för Decerno att erbjuda hela kedjan från användarstöd, förvaltning, utveckling och drift av skräddarsydda system.

Johanna har examen från kandidatprogrammet i Data- och systemvetenskap på Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat på Abou med bl a kvalitetssäkring av programvara.

primi sui motori con e-max

Grävskopa

Samordning för bredband

En undersökning visar att webbtjänsten Ledningskollen underlättar samordningen för bredbandsutbyggnaden.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Bredbandsforum som genomfört en undersökning om kommunernas engagemang för bredband.

Antalet kommuner som använder Ledningskollen för samordning är 109. Det är en ökning med 31 från 2014. Dessutom ställer 68 kommuner krav på att andra aktörer ska använda Ledningskollen för samordning av grävarbeten, en ökning med 21 kommuner.

Dessutom har antalet kommuner som använder Ledningskollen vid grävarbeten ökat betydligt mer – från 139 kommuner 2014 till 158 kommuner 2015.

En kommun kan vara med i Ledningskollen både som ledningsägare och för att själva skapa ärenden. Exempelvis för att få ledningsanvisning, projekteringsunderlag, söka eller erbjuda samordning samt i planprocessen. En kommun kan även ha flera verksamheter som var och en är registrerade som ledningsägare, t.ex. ett stadsnät, VA-bolag och elbolag.

Ledningskollens egen statistik visar att antalet ledningsägare ökar med ca 100 nya per år. Den 21 mars 2015 fanns 781 registrerade ledningsägare vilket är en ökning från 685 ett år tidigare.

År 2015 hanterades drygt 166 000 ärenden i Ledningskollen, och antalet ökar med ca 10 % varje år.

Decerno i samarbete med Kartena har totalansvar för drift och utveckling av ledningskollen.

Läs hela nyheten om undersökningen här!

primi sui motori con e-max

Decerno tecknar ramavtal med Inera

Decerno har tilldelats ett ramavtal med Inera avseende applikationsförvaltning inom e-hälsoområdet. Ramavtalet löper över fyra år och den potentiella avtalsvolymen uppskattas till cirka 80-120 MSEK årligen. En andra konkurrensutsättning kommer att ske av de tolv bolag som tilldelats ramavtalet.

Ramavtalet med Inera har tilldelats Decerno, ett dotterbolag i Addnode Groups affärsområde Process Management. Inera ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner med uppdrag att koordinera 

e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. Inera kommer att använda ramavtalet för upphandling av förvaltnings- och vidareutvecklingstjänster för system inom e-hälsoområdet.

- Vi är stolta över att ha blivit utvalda som leverantör av Inera. Vi fortsätter därmed att bidra till en ökad samhällsnytta, något som är väldigt viktigt för oss säger Mats Dahl, VD på Decerno.

primi sui motori con e-max

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister i fokus

Decerno besökte Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg där många av Sveriges kvalitetsregister inom vården var representerade. Kvalitetsregistren inom vården bidrar till att skapa bästa möjliga vård för patienten och är en viktig del i utvecklingen av Sveriges kvalitetsarbete inom sjukvård.

Seminarieprogrammet fokuserade på utvecklingen av registren, hur de kan användas bättre i patientmötet, internationella jämförelser och studier för innovationer och verksamhetsutveckling. Sammantaget en mycket intressant och givande dag med mycket erfarenhetsutbyte och intressanta kontakter.

Decerno har flera pågående uppdrag för svenska kvalitetsregister. 

Decerno ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av Svenska Ryggregistret SweSpine. Kvalitetsregistret innehåller statistik om 95 procent av all ryggkirurgi som utförs vid landets ortoped- och neurokirurgiska kliniker i landet. Läs mer här!

Decerno utvecklar en integrationsplattform för Q-Bup; vvalitetsregistret för barn- och ungdomspsykiatri. Plattformen läser automatiskt in journaldata i Q-Bups kvalitetsregister. Läs mer här!

primi sui motori con e-max

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support