MikaelVälkommen Mikael! 

2017-02-24

Decerno har anställt Mikael Ågren.

Mikael är erfaren systemutvecklare med examen från Teknisk Fysik på KTH. Han kommer närmast från en roll som utvecklare på Ericsson.

På Decerno kommer Mikael att arbeta i projekt baserat på Microsoft .NET.

Välkommen Mikael! 

Pin It

Jesper

Decerno rekryterar

2017-02-15

Decerno har fått förstärkning av Jesper Alvelid som kommer arbeta som systemutvecklare i Fastighetsbyråprojektet.

Jesper kommer direkt från Datateknik på KTH och är redan ett relativt bekant ansikte då han i höstas följde med oss på vår konferensresa till Dubai.

Välkommen Jesper!

Pin It

Höga Kusten-bron

Decerno bygger webbkarta åt Sundsvall

2017-02-02

Decerno har i dagarna fått tilldelningsbeslut att i samarbete med Sundsvalls kommun uppgradera deras befintliga webbkarta.

Det är Sundsvalls kommun som är beställare på uppdrag av projekt eSamverkan där kommunerna i Västernorrlands län ingår.

Målet är att kartan ska bli mer responsiv. Den ska användas både externt för medborgare och företag samt möjliggöra smarta e-tjänster med integrerade kartfunktioner.

Den nya webbkartan baseras på öppen källkodskärnan Origo med OpenLayers 3 och använder sig av OGC-tjänster.

Projektet ska leverera i början på mars.

Pin It

Jonathan talar på Swetugg

Decerno på Swetugg

2017-01-30

Under två dagar stod Decerno som utställare på den stora .NET utvecklarkonferensen Swetugg. Vår systemarkitekt Jonathan höll också en presentation om prestanda optimering i SQL-server. Ämnen som Jonathan tog upp var hur man som utvecklare har kontroll på vilka frågor som är jobbiga för databasen att utföra, hur dessa analyseras och åtgärdas. Ska man införa nya index, skriva om frågor eller införa indexerade vyer? När är det befogat att vidta ännu större åtgärder som att komprimera databasen och när är det intressant att införa partitionering? 

Jonathan har arbetat med systemutveckling i över tio år varav de fem senaste som systemarkitekt och har expertkunnande inom SQL-server och .NET-utveckling.

Pin It

HogiaRekryteringswebb till Hogia

2017-01-26

Hogia fortsätter att göra långsiktiga satsningar och rekryteringsbehovet kommer vara stort de närmaste åren.

Som en del i rekryteringsarbetet kommer Decerno hjälpa Hogia att bygga en ny rekryteringswebb. Den nya siten kommer att byggas på Sitecore och vara Hogias ansikte ut mot nya talanger.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Pin It

Åklagarmyndigheten

Decerno tecknar ramavtal med Åklagarmyndigheten med ordervärde 80 MSEK

2017-01-17

Decerno har som ensam leverantör vunnit Åklagarmyndighetens upphandling av ramavtal för systemutveckling. Även Ekobrottsmyndigheten kan utnyttja avtalet.

Ramavtalet gäller under fyra år och förväntas omsätta ca 20 MSEK årligen.

Decerno har lång erfarenhet av digitalisering av rättskedjan och har tillsammans med Åklagarmyndigheten tagit fram ett av de mest moderna IT-systemen inom området. Det stöder åklagarnas hantering av brottmål och har direktkoppling till polisens system. Systemet används av 1100 åklagare samt 300 administratörer.

– Vi är stolta över att vi har fått fortsatt förtroende. Vi ser mycket fram emot ett fördjupat samarbete kring digitaliseringen av rättsväsendet, säger Mats Dahl, VD på Decerno.

 

 

Pin It

Swetugg

Decerno talar på Swetugg

2017-01-12

Decernos systemarkitet Jonathan håller föredrag på den stora utvecklarkonferensen Swetugg, som går 30-31 januari i Stockholm.

Ämnet är prestanda på databaser, det är inte sällan det uppstår problem i produktionsmiljön. Exempelvis kan frågor låsa varandra i en transaktionshanterad databas utan dirty reads.

Han kommer att ta upp vilka frågor som är jobbigast för databasen, hur vi analyserar och ser vad man kan göra åt dem. Exempelvis införa nya index, skriva om frågorna eller införa indexerade vyer.

Jonathan har jobbat med systemutveckling i över tio år, varav de senaste fem åren som systemarkitet. Han har expertkunnande inom SQL Server och .NET-utveckling.

 

 

Pin It
Decerno, Kartena och Mogul

Decerno går samman med systerbolagen Kartena och Mogul Göteborg

2016-12-19

Sammanslagningen innebär att Decernos satsning på att bygga skräddarsydda lösningar med helhetsansvar även erbjuds kunderna i Göteborgsregionen. Det nya Decerno får cirka 80 medarbetare och stödjer alla faser i ett IT-projekt; från förstudie och utveckling till förvaltning och support.

Decernos satsning i västra Sverige får en smakstart tack vare nyligen tecknade avtal med både Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen.

– Sammanslagningen med Moguls Göteborgskontor och Kartena ger oss ytterligare kraft att ta helhetsansvar i våra affärer. Vi får även in värdefull spetskompetens inom områden som SharePoint och Sitecore samt stärker vår position inom GIS, säger Mats Dahl, VD för Decerno.

Decerno arbetar framgångsrikt med kunder inom både offentlig och privat verksamhet. I Stockholm finns kunder som Åklagarmyndigheten, Alfa Laval och Fastighetsbyrån. I Göteborg finns kunder som Volvo, Stena och Hemglass.

 

Pin It

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support