Johanna Lillje

Förstärkt support

Johanna Lillje har börjat på Decerno och ska jobba med support.

Hon ska stödja Decernos kunder med first line-support. Supportfunktionen gör det möjligt för Decerno att erbjuda hela kedjan från användarstöd, förvaltning, utveckling och drift av skräddarsydda system.

Johanna har examen från kandidatprogrammet i Data- och systemvetenskap på Stockholms Universitet. Hon har tidigare arbetat på Abou med bl a kvalitetssäkring av programvara.

Grävskopa

Samordning för bredband

En undersökning visar att webbtjänsten Ledningskollen underlättar samordningen för bredbandsutbyggnaden.

Det är Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Bredbandsforum som genomfört en undersökning om kommunernas engagemang för bredband.

Antalet kommuner som använder Ledningskollen för samordning är 109. Det är en ökning med 31 från 2014. Dessutom ställer 68 kommuner krav på att andra aktörer ska använda Ledningskollen för samordning av grävarbeten, en ökning med 21 kommuner.

Dessutom har antalet kommuner som använder Ledningskollen vid grävarbeten ökat betydligt mer – från 139 kommuner 2014 till 158 kommuner 2015.

En kommun kan vara med i Ledningskollen både som ledningsägare och för att själva skapa ärenden. Exempelvis för att få ledningsanvisning, projekteringsunderlag, söka eller erbjuda samordning samt i planprocessen. En kommun kan även ha flera verksamheter som var och en är registrerade som ledningsägare, t.ex. ett stadsnät, VA-bolag och elbolag.

Ledningskollens egen statistik visar att antalet ledningsägare ökar med ca 100 nya per år. Den 21 mars 2015 fanns 781 registrerade ledningsägare vilket är en ökning från 685 ett år tidigare.

År 2015 hanterades drygt 166 000 ärenden i Ledningskollen, och antalet ökar med ca 10 % varje år.

Decerno i samarbete med Kartena har totalansvar för drift och utveckling av ledningskollen.

Läs hela nyheten om undersökningen här!

Decerno tecknar ramavtal med Inera

Decerno har tilldelats ett ramavtal med Inera avseende applikationsförvaltning inom e-hälsoområdet. Ramavtalet löper över fyra år och den potentiella avtalsvolymen uppskattas till cirka 80-120 MSEK årligen. En andra konkurrensutsättning kommer att ske av de tolv bolag som tilldelats ramavtalet.

Ramavtalet med Inera har tilldelats Decerno, ett dotterbolag i Addnode Groups affärsområde Process Management. Inera ägs gemensamt av Sveriges landsting och regioner med uppdrag att koordinera 

e-hälsoarbete och utveckla tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal samt beslutsfattare. Inera kommer att använda ramavtalet för upphandling av förvaltnings- och vidareutvecklingstjänster för system inom e-hälsoområdet.

- Vi är stolta över att ha blivit utvalda som leverantör av Inera. Vi fortsätter därmed att bidra till en ökad samhällsnytta, något som är väldigt viktigt för oss säger Mats Dahl, VD på Decerno.

Kvalitetsregister

Kvalitetsregister i fokus

Decerno besökte Nationella Kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg där många av Sveriges kvalitetsregister inom vården var representerade. Kvalitetsregistren inom vården bidrar till att skapa bästa möjliga vård för patienten och är en viktig del i utvecklingen av Sveriges kvalitetsarbete inom sjukvård.

Seminarieprogrammet fokuserade på utvecklingen av registren, hur de kan användas bättre i patientmötet, internationella jämförelser och studier för innovationer och verksamhetsutveckling. Sammantaget en mycket intressant och givande dag med mycket erfarenhetsutbyte och intressanta kontakter.

Decerno har flera pågående uppdrag för svenska kvalitetsregister. 

Decerno ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av Svenska Ryggregistret SweSpine. Kvalitetsregistret innehåller statistik om 95 procent av all ryggkirurgi som utförs vid landets ortoped- och neurokirurgiska kliniker i landet. Läs mer här!

Decerno utvecklar en integrationsplattform för Q-Bup; vvalitetsregistret för barn- och ungdomspsykiatri. Plattformen läser automatiskt in journaldata i Q-Bups kvalitetsregister. Läs mer här!

Caroline Bahrton

Decerno expanderar

Caroline Bahrton har börjat på Decerno i en roll som affärsutvecklare och projektledare.

Hon har en mycket bred bakgrund där innovation och marknadskommunikation varit ledande teman. Efter examen från Industriell Ekonomi på KTH grundade och drev hon under många år företaget Inspire Cosmetics.

Caroline har även suttit i ledningsgruppen i ett av Swecos dotterbolag. I rollen har hon drivit Swecos arbete med hållbarhetsfrågor och partnerskap med organisationer som Läkare utan Gränser.

Caroline kommer nu senast från ett uppdrag som strategisk projektledare och affärscoach på KIC-InnoEnergy – en företagsinkubator finansierad av Europeas Institute of Innovation and Technology.

Välkommen Caroline!

Fredrik Johansson

Välkommen Fredrik!

Decerno har anställt Fredrik Johansson, som studerat till Civilingenjör i Datateknik på KTH. Hans master-inriktning är Datalogi.

Fredrik gjorde sitt examensarbete på remote hosting av interaktiva realtidsapplikationer i molnet.

Hos Decerno kommer Fredrik att arbeta som systemutvecklare i ett projekt inriktat på vårdplanering.

Välkommen Fredrik!

 

Ny medarbetare!

Vi välkomnar Petter Djupfeldt som började hos oss i måndags!

Petter har läst Civilingenjörsprogrammet med inriktning Datateknik på KTH. Han har tidigare arbetat på NetLight där han både haft uppdrag internt och arbetat som webbutvecklare på SvD.

Hos oss kommer Petter arbeta som systemutvecklare i projektet för Fastighetsbyrån.

Välkommen Petter!

Staffan Hanstorp

Starkt resultat av Addnode

Decernos moderbolag Addnode Group offentliggjorde idag sitt bokslut. Det omfattar perioden 1 januari - 31 december 2015.

Under perioden har omsättningen ökat till 1 900 Mkr, en tillväxt med 19 procent jämfört med 2014. Rörelseresultatet har samtidigt ökat till 126 Mkr, vilket ger en marginal på 6,6 procent.

Koncernchefen Staffan Hanstorp kommenterar resultatet och utskikterna:

- När vi nu summerar 2015 och blickar framåt kan jag konstatera att vi har ett starkt erbjudande av systemlösningar inom nischade områden. De förenklar och förbättrar vardagen för över en halv miljon ingenjörer och tjänstemän världen över.

- Under 2016 kommer vi att driva på för en ökad digitalisering av våra kunders vardag och vi inför nya affärsmodeller. Detta skapar både utmaningar och möjligheter.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support