Webbtjänst spar hundratals miljoner

Måndagen den 7 september invigde landshövding Anders Björck och PTS generaldirektör Marianne Treschow Ledningskollen.se. En ny webbtjänst som byggts av Decerno i samarbete med Kartena .
 
Tjänsten skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området.
 
Syftet är dels att förhindra att ledningar skadas, dels att erbjuda ett utökat informationsutbyte i samband med planering av markarbeten. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.

Förutom att minska antalet avbrott i strömförsörjning och kommunika-tionsnät, finns även sårbarhetsvinster. Samhällets förmåga att hantera kriser stärks långsiktigt genom att risken för avbrott i vital infrastruktur minskar.

– Minskade avbrott gynnar både svenska abonnenter och omvärlden, eftersom tele- och Internettrafiken passerar många gränser. Med den här tjänsten tar vi ytterligare ett steg mot ett robust kommunikationssamhälle, säger Marianne Treschow, generaldirektör för kommunikationsmyndigheten PTS.

Ledningskollen.se lanseras först  i Uppsala län. När den har utvärderats och en förvaltningsorganisation kommit på plats, lanseras tjänsten i övriga landet.

Bakom Ledningskollen.se står ett stort antal företag, myndigheter och organisationer. Förutom Länsstyrelsen i Uppsala län ingår bland andra Maskinentreprenörerna, Skanova, Vägverket, Tele2, Vattenfall, Försvarsmakten och Svenska Kraftnät. Arbetet samordnas av kommunikationsmyndigheten PTS.
 
– Det är glädjande att Uppsala län är först ut med den här tjänsten. Uppsala är ett av norra Europas mest expansiva områden och behovet av ny infrastruktur, bostäder och andra lokaler är stort de kommande åren. Men byggprojekt medför ibland även grävskador som både ställer till problem och är kostsamma att åtgärda. Det är pengar som gör bättre nytta på annat håll, säger Anders Björck, landshövding i Uppsala län.

Pin It

Publika kartor för offentlig verksamhet

Decerno och Mogul bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium för alla som är intresserade av att höra hur man kan använda öppen källkod för karttjänster på webben. Vi delar med oss av projekt som Fornsök för Riksantikvarieämbetet och webbkartan för Tyresö kommun.

Tillsammans med er vill vi diskutera möjligheter att använda öppna standarder och hur man kan utnyttja tekniken med öppen källkod för att skapa nya intressanta lösningar!

Seminariet kommer hållas i Göteborg. Tid: 14 - 16.

Vi återkommer med tid och plats för en ny dragning i Stockholm.

Varmt välkommen!

Pin It

Smart systemutveckling till lunch

”Ni måste jobba smartare”, sa Ivar Jacobson till deltagarna på ett lunchseminarium anordnat av Decerno. Seminariet hölls den 17 september och lockade många systemutvecklare, chefer och projektledare.
 
Ivar Jacobson är nestor inom komponentbaserad utveckling samt fader till användarfall, UML och Rational Unified Process, RUP.
 
Hans budskap till deltagarna var att inte hoppa mellan olika utvecklingsmetoder allt eftersom de bli populara; t ex Rup, XP eller Scrum. Utan istället införliva nya metoder med de befintliga.
 
Ivar Jacobsons dröm är ett språk som kan beskriva olika typer av ”best pratices” som t ex Scrum och ett ramverk som låter dem samverka. Då skulle man även på en teoretisk nivå förstå hur olika best practices kan användas sida vid sida.
 
Processer och metoder i all ära menar dock Ivar: ”Glöm inte att det är människor som skall utföra arbetet. Utan engagemang blir resultatet uselt.  En projektgrupp skall inte vara fler än 10 personer.”

Pin It

Stort kalas till havs

Decerno firade 25-årsjubileum ombord på Teaterskeppet. Över 140 gäster kom på festen.
 
Gästerna fick lyssna på föredrag av Gunnar Wetterberg, som är samhällspolitisk chef på SACO. Han menade att informationsteknik kommer att ge Sverigen en andra industriell guldålder. Genom vår fria uppfostran och förmåga att ta till oss nyheter utifrån har vi en stor konkurrensfördel.
 
Efter föredraget lade Teaterskeppet ut på strömmen under det att middagen serverades. Maria Mölller gjorde ett bejublat framträdande och bandet spelade fram till midnatt.

Under de 25 åren har Decerno växt till en hel koncern, DecernoGruppen. Företaget har genomfört hundratals spännade projekt. Vi kan stolt konstatera att kundlöftet ”pålitliga systemlösningar” verkligen gäller!

Pin It

SenseiPDM får nytt GUI

PDM-systemet SenseiPDM uppgraderas nu med en ny teknisk plattform. PDM-systemet får ett grafiskt användargränssnitt baserat på Windows Presentation Foundation, vilken är den modernaste tekniken från Microsoft. Därmed lämnar SenseiPDM det nuvarande gränssnittet som är baserat på Microsoft Visual Basic.

Utvecklingsarbetet startade i september och pågår i drygt ett år.
 
- Det skall bli intressant att konvertera SenseiPDM till Microsofts modernaste teknik, säger Dag Astertun som är utvecklingsansvarig på Decerno. Det nya systemet blir lättare att underhålla och mer användarvänligt.
 
SenseiPDM används av DeLaval och Alfa Laval. Sammantaget har de båda installationerna över 1200 aktiva användare.
 
- SenseiPDM är en grundbult i vår verksamhet och vi ser fram emot att använda det nya systemet, säger Thomas Funck, som är avdelningschef på DeLaval. Användargränssnittet är viktigt eftersom applikationen sprids till fler och fler nya användare.
 
SenseiPDM är ett komplett PDM/PLM-system. Det innehåller bl a moduler för projekt, dokument- och strukturhantering samt cadmodeller.
 
Samtidigt som utvecklingsarbetet startar förlänger Alfa Laval sitt underhållsavtal till och med år 2013.

Pin It

Decerno vann ramavtelet i stor konkurrens

Decerno har i vunnit ramavtal med Stockholms Läns Landsting. Avtalet gäller IT-konsulttjänster och gäller fram till 2009-12-31.

Uppskattningsvis omfattar ramavtalet ett värde på 100 - 150 Mkr per år.

I utvärderingen fick Decerno höga poäng på bl a kundreferenser och kvalitetssystem.

Pin It

Mittbygge AB driver tjänsteportal

Den nya e-tjänsten mittbygge.se invigdes högtidligen av kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell. Portalen ger husbyggaren hjälp i alla steg; från planering och bygglov till byggandet och inflyttning.

Centrala delar av portalen är utvecklad av Decerno och kommer framledes att drivas av systerbolaget Mittbygge AB.

Mittbygge håller samman information och ärendeprocessen från kommunen och olika myndigheter; bl a Boverket och Lantmäteriet. Målet är att handläggningstiden väsentligt skall kunna sänkas. I Sverige tar det idag 5-6 veckor att få ett bygglov.

Pin It

DecernoGruppen storägare i Addnode

DecernoGruppen har förvärvat 211 667 A-aktier och 2 598 503 B-aktier i den börsnoterade IT-koncernen Addnode. Innehavet motsvarar 12,8 procent av kapitalet och 14,8 procent av rösterna i Addnode.

"Addnode är ett lönsamt IT-bolag med imponerande tillväxt och är verksamt inom flera intressanta områden som till exempel PLM och GIS samt ärende och –dokumenthantering", säger Dick Hasselström, VD i DecernoGruppen

Pin It

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support