Decernos satsning på öppet GIS fortsätter

Vi hälsar Lukas Johansson välkommen till Decerno. Lukas kommer direkt från KTH och har gjort sitt exemensarbete hos oss. Exjobbet som har titeln "Geospatial visualisering i 3D över öppna standarder och fri programvara" ligger i linje med vad han kommer att arbeta med på Decerno.

Pin It

PTS startar system för ledningsanvisning

Snart är det slut med avgrävda ledningar. Decerno och Kartena har nu levererat ett system för ledningsanvisning till PTS.
 
Tjänsten kommer att lanseras som Ledningskollen.se och skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området.
 
Syftet är dels att förhindra att ledningar skadas, dels att erbjuda ett utökat informationsutbyte i samband med planering av markarbeten. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.
 
Förutom att minska antalet avbrott i strömförsörjning och kommunikationsnät, finns även sårbarhetsvinster. Samhällets förmåga att hantera kriser stärks långsiktigt genom att risken för avbrott i vital infrastruktur minskar.
 
- Vi är oerhört stolta över att ha fått bygga Ledningskollen.se som inte bara är unikt i sitt slag, utan även bidrar till en tydlig samhällsnytta, säger Rikard Linneroth, VD för Kartena.
 
- Vi har levererat Ledningskollen.se på utsatt tid tack vare vår långa erfarenhet av att ansvara för hela projekt, säger Wilhelm Arnör som är VD på Decerno. – Det är alltid roligt att bygga system som har betydelse för hela Sverige.
 
Uppsala län är först med att använda det nya systemet från och med september i år. Utbildning är genomförd för lokala och regionala ledningsägare i länets åtta kommuner.

På sikt skall Ledningskollen.se bli rikstäckande och innehålla alla typer av ledningar, inte bara el och tele.

Pin It

Innovativ webbkarta ett vinnande koncept.

Riksantikvarieämbetets e-tjänst Fornsök vann Guldlänken 2009 - priset för den mest innovativa nya e-tjänsten inom offentlig förvaltning.

Fornsök är en karttjänst byggd i öppen källkod av Curalia. Decerno och Curalia samverkar i arbetet med att vidareutveckla denna plattform och nyligen har en ny karttjänst för Tyresö kommun skapats.

Titta gärna på länkarna Fornsök, Guldlänken och Tyresö Kommuns webbkarta.

Pin It

Norrtälje kommun beställer webbkarta

Webbkartan gör att Norrtälje kommun enkelt kan samla olika slags information till medborgarna på ett och samma ställe. Att på webbkartan, till exempel, visa var sopmajorna i skärgården finns och var skola och förskolor ligger i kommunen. Tekniken bakom kartan gör det också enkelt för en medarbetare på kommunen att själv ladda upp information till kartan.

En av fördelarna med att använda öppen källkod är att kommunen på egen hand kan utveckla applikationer till kartan. I dessa hårda tider finns det också stora fördelar att samverka med andra kommuner. Detta är möjligt då webbkartan följer både öppna standarder och har en öppen källkod som tillåter utveckling. Att licenskostnaden är noll kronor är givetvis också en stor fördel.

Vi gratulerar Norrtälje kommun till ett bra val och hoppas på ett givande samarbete.

Pin It

Utveckling i projektet Medborgardialog

SKL, Sveriges kommuner och landsting, driver projektet Medborgardialog i samarbete med ett antal kommuner, bland annat Tyresö kommun. Projektet ska bana väg för nya sätt att nå ut till invånarna i kommunen. Vi är stolta över att i samarbete med SKL och Tyresö kommun visa hur man med en interaktiv karta skapar enkla e-tjänster.

Tanken är att medborgarna själva, på ett enkelt sätt, ska kunna ge svar på frågor hur och var något ska byggas, vilka områden som är säkra, eller var i kommunen en ny papperskorg behövs. En medborgare ritar i kartan och svarar på frågor på webben. En handläggare på kommunen sammanställer informationen och får ett bra underlag till beslutet. Genom att förse medborgarna med enkla verktyg kan fler ge sina synpunkter. Detta gör att kommunens beslut förankras på ett mycket större plan.

SKL tänker framåt och vill ge kommunerna rätt verktyg för att förenkla handläggningsarbetet. De ser gärna att tjänsterna utvecklas i öppen källkod så att kommunerna kan välja att i egen regi eller med hjälp av andra utveckla vidare på befintliga applikationer. Detta hjälper vi också gärna till med.

Vi ser fram emot ett givande samarbete med SKL och Tyresö kommun samt att leverera en applikation som ligger så rätt i tiden.

Pin It

Ivar Jacobson talar på lunchseminarium

Decerno arrangerar ett lunchseminarium den 17 september med Ivar Jacobson.

Ivar pratar kring ämnet moderna utvecklingsmetoder.

Många företag och organisationer våndas över den allt snabbare takten i nya utvecklingsmetoder; XP, Scrum etc. Men det är inte alls nödvändigt att slänga ut allt det gamla och börja om från början. Tvärtom så kan nya metoder enkelt införlivas i befintligt arbetssätt. Hela utvecklingsprocessen kan ses som ett antal byggblock som kan bytas en i taget efter behov.

Smart systemutveckling innebär att bara byta ut de delar som inte fungerar!

Mer information och anmälan till seminariet finns på länken http://www.decerno.se/event.aspx

Ivar Jacobson är nestor inom komponentbaserad utveckling samt fader till användarfall, UML och Rational Unified Process, RUP.

Pin It

Webbtjänst spar hundratals miljoner

Måndagen den 7 september invigde landshövding Anders Björck och PTS generaldirektör Marianne Treschow Ledningskollen.se. En ny webbtjänst som byggts av Decerno i samarbete med Kartena .
 
Tjänsten skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området.
 
Syftet är dels att förhindra att ledningar skadas, dels att erbjuda ett utökat informationsutbyte i samband med planering av markarbeten. Avgrävda ledningar orsakar idag skador för mångmiljonbelopp.

Förutom att minska antalet avbrott i strömförsörjning och kommunika-tionsnät, finns även sårbarhetsvinster. Samhällets förmåga att hantera kriser stärks långsiktigt genom att risken för avbrott i vital infrastruktur minskar.

– Minskade avbrott gynnar både svenska abonnenter och omvärlden, eftersom tele- och Internettrafiken passerar många gränser. Med den här tjänsten tar vi ytterligare ett steg mot ett robust kommunikationssamhälle, säger Marianne Treschow, generaldirektör för kommunikationsmyndigheten PTS.

Ledningskollen.se lanseras först  i Uppsala län. När den har utvärderats och en förvaltningsorganisation kommit på plats, lanseras tjänsten i övriga landet.

Bakom Ledningskollen.se står ett stort antal företag, myndigheter och organisationer. Förutom Länsstyrelsen i Uppsala län ingår bland andra Maskinentreprenörerna, Skanova, Vägverket, Tele2, Vattenfall, Försvarsmakten och Svenska Kraftnät. Arbetet samordnas av kommunikationsmyndigheten PTS.
 
– Det är glädjande att Uppsala län är först ut med den här tjänsten. Uppsala är ett av norra Europas mest expansiva områden och behovet av ny infrastruktur, bostäder och andra lokaler är stort de kommande åren. Men byggprojekt medför ibland även grävskador som både ställer till problem och är kostsamma att åtgärda. Det är pengar som gör bättre nytta på annat håll, säger Anders Björck, landshövding i Uppsala län.

Pin It

Publika kartor för offentlig verksamhet

Decerno och Mogul bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium för alla som är intresserade av att höra hur man kan använda öppen källkod för karttjänster på webben. Vi delar med oss av projekt som Fornsök för Riksantikvarieämbetet och webbkartan för Tyresö kommun.

Tillsammans med er vill vi diskutera möjligheter att använda öppna standarder och hur man kan utnyttja tekniken med öppen källkod för att skapa nya intressanta lösningar!

Seminariet kommer hållas i Göteborg. Tid: 14 - 16.

Vi återkommer med tid och plats för en ny dragning i Stockholm.

Varmt välkommen!

Pin It

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support