Helhetsuppdrag

Helhetsuppdrag
Decerno stöder projektets alla faser och garanterar leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar.

Förvaltning

Förvaltning
Vi ser till att systemet hela tiden anpassas för att följa verksamhetens förändrade krav. Förvaltningen är ett led i Decernos totalåtagande.

Användarstöd

Användarstöd
Vår Applikationssupport säkerställer att slutanvändarna får hjälp och att applikationen därmed blir ett effektivt stöd för verksamheten.

Metodik

Metodik
För att leverera pålitliga systemlösningar krävs ett kvalitetstänkande där verktyg och metodik står i centrum för utvecklingen.

Utvecklingsplattformar

Utvecklingsplattformar
Decerno behärskar de ledande utvecklings-plattformarna; bl a Microsoft .NET och J2EE. Vi har också lång erfarenhet av Sharepoint och Sitecore.

Expertkonsulting

Expertkonsulting
Decerno har många seniora konsulter som är experter på sina respektive områden.

Helhetsuppdrag

Decerno erbjuder systemutveckling med garanterad leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar. Vi har sedan 1984 byggt skräddarsydda systemlösningar med helhetsansvar för kunder med höga krav och aldrig misslyckats med att leverera och driftsätta några av dessa. Detta är vi mycket stolta över och ger oss trygghet att ta helhetsansvar och offerera hela projekt med utveckling till fastpris och garanterat leveransdatum.

Decerno sätter en ära i att möta kundens högt ställda förväntningar. Vi stöder projektets alla faser och garanterar leverans på utsatt tid och inom givna kostnadsramar. Kunden får ett stabilt verktyg som samtidigt är lätt att anpassa när verksamheten förändras.

Decerno har ett väl fungerande ledningssystem som hanterar alla delar i företagets verksamhet, FR2000. Det innefattar dels policy och mål samt hur vi fullföljer dem. Dels innefattar det företagets hela ledning, inklusive miljö- och kvalitetsledning. Ett mått på vår kvalité är antalet nöjda kunder. Ett annat är alla ramavtal som Decerno vunnit med stat och kommun. Vi är också klassade med högsta betyg för kreditvärdering.


 

Förvaltning

Förvaltning är en naturlig del i Decernos erbjudande ”Pålitliga systemlösningar”, som innebär ett totalansvar.

Grunden för en lyckad förvaltning är stabila och driftsäkra applikationer. Decernos lösningar är byggda på solida ramverk som förenklar underhåll och därmed är framtidssäkra. För kunden innebär det ett bra och flexibelt verksamhetsstöd.

Decerno skiljer inte på förvaltning och vidareutveckling. Vi utför båda dessa uppgifter i samma organisation. Nya funktioner, förändringar och rättningar prioriteras tillsammans inför varje utvecklingssprint och utförs av ett gemensamt team. Vi gör därmed inga överlämningar utan samma personer som utvecklade systemet underhåller det också. Våra kunder ser det som en stor fördel.

För att säkerställa kontinuitet är strukturkapital en viktig kompetens. Decerno skapar detta på olika nivåer

  • Ett ledningssystem enligt FR2000 som hanterar alla delar i företagets verksamhet
  • En tydlig projekt- och förvaltningsmetodik
  • Styrdokument och dokumentmallar för t ex förvaltningsplan
  • Kodmönster, designmönster, etc, som tas fram i varje projekt
  • Ärendehanteringssystemet Jira, där som styr utvecklingsprocessen och innehåller alla ärenden

 

Användarstöd

Vår Applikationssupport stöttar användarna i deras dagliga arbete. Vi hanterar support- och underhållsavtal för de system vi bygger. Vi är första linjens support för användarfrågor, ändringar och felanmälningar.

Hos Service Desk finns det alltid någon som svarar om du behöver hjälp. Vi hanterar allt från enklare frågeställningar, vägledning och beställningar till mer komplexa frågor och problem.

Arbetsrutinerna baserar sig på principer utarbetade i enlighet med ITIL och PM3.


 

Metodik

Tack vare Decernos långa erfarenhet av helhetsåtaganden har vi en stor kunskapsbas kring projektmetodik. Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och vidareutveckla de metoderna. Idag bygger vår projektmetodik på agila principer och en anpassad variant av Scrum. 

I dagens snabba utvecklingstempo med pressade deadlines finns det få utrymmen för missbedömningar. Löpande projektuppföljning är därför avgörande för att vi ska kunna ha kontroll över våra projekt. Decerno arbetar med ett system för uppföljning som bygger på Earned Value-metodiken. Det ger oss möjlighet att tidigt under projektet hitta avvikelser som kan påverka tidplaner och resursförbrukning.

Decerno har ett väl utbyggt systemstöd för dokumentation- och versionshantering, kontinuerlig produktionssättning, automatiserade tester samt fel- och ändringsshantering. Vi använder Jira för att få en stringent ärendehantering som uppfyller kraven på struktur och spårbarhet för utvecklingsarbete och support. 

 

Utvecklingsplattformar

Decerno utvecklar skräddarsydda lösningar inom såväl Microsoft .Net, Java J2EE och Javascript. Vi kortar utvecklingscykeln genom färdiga ramverk.

Enklare verksamhetsprocesser, t ex intranät och ärendehantering, bygger vi med hjälp av Sharepoint.

Decerno skapar innehållsrika webplatser och e-handel med Sitecore. En plattform som är garanterat skalbar för att bygga en global lösning.

På databassidan arbetar vi främst med med SQL Server och Oracle.

När datamängderna blir riktigt stora är det effektivt att applicera Business Intelligence. Vi jobbar med SAS olika lösningar för bl a prediktiv analys.

Läs mer om våra utvecklingsplattformar!


 

Expertkonsulting

Decerno bygger verksamhetskritiska system med helhetsansvar. Vi har drivit över 100 projekt till ett lyckat slut.

För att lyckas med projekten måste våra konsulter behärska både metodik och den tekniska plattformen.

Decernos konsulter har lång erfarenhet och gedigen utbildning. De flesta är civilingenjörer.

Vi har seniora konsulter inom bl a arkitektur, databasdesign och projektledning. Vi erbjuder dessa för kortare expertuppdrag, till exempel för granskning eller datamodellering.

Läs mer om våra experters specialområden!

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support