Trafikverket

Decerno har utvecklat ett webbaserat verksamhetssystem för hantering av fordonsflyttärenden åt Trafikverket.

Omhändertagande av stillastående fordon på vägarna är en viktig del i Trafikverkets myndighetsutövning, så att en säker och fungerande trafikmiljö kan upprätthållas.

Systemet stödjer handläggningen under ärendets gång så att nödvändig åtgärd vidtas vid rätt tillfälle. Programmet innehåller även information och lagrum som gäller för ett visst flyttningsobjekt genom hela handläggningen.

Andra funktioner som erbjuds är bevakningar och påminnelser av ärenden samt integration mot vägtrafikregistret.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support