Stena Line

Decernos uppdrag för Stena gäller både förvaltning och utveckling. Främst på Sitecore för publik webb och SharePoint för samarbete och intranät.

Sitecore

Decerno byggde Stena Lines första publika webb baserat på Sitecore 2007-2008. En helt ny webb baserat på Sitecore lanserades även 2013.

Fokus för den nya webben låg på en integrerad bokningslösning där möjligheter för personalisering och tilläggsförsäljning var prioriterat. Målet var att på ett enkelt sätt kunna berika säljbara artiklar som hytter, mat och aktiviteter med media som video, bild och text. Därför byggdes en komplett integration mot Stenas ERP.

Decerno höll i arkitektur och större delen av implementationen.

SharePoint

Stena har anställda som arbetar både till land och sjöss och i flera olika länder. Behovet finns av en lösning som på ett enkelt sätt möjliggör kommunikation, samarbete och kunskapsspridning inom företagen.

Decerno har arbetat med intranätet under många år i nära samarbete med Stena IT. Både inom förvaltning och nyutveckling.

Uppdraget har bestått av flera olika delar och startade med fokus på samarbete runt team. Därefter har arbetet fortsatt med inriktning på kommunikation, stöd för flöden och processer; bl a investeringsprocessen och innovationsprocess.

Decerno är Stena koncernens ”Preferred supplier” av SharePoint-kompetens bl a som rådgivare för nya användningsområden.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support