Åklagarmyndigheten

Decerno har tillsammans med Åklagarmyndigheten i Sverige utvecklat ett av de mest moderna IT-systemen inom rättsväsendet – Cåbra.

Systemet är det främsta arbetsredskapet för åklagare och administratörer på myndigheten. Cåbra stöder åklagarnas hantering av brottmål och har direktkoppling till polisens system. Det blir nu lättare att hålla ordning på alla ärenden och mindre letande efter akter. En annan fördel är att rutinuppgifter försvinner, vilket ger tid över för annat arbete.

Det nya systemet gör det möjligt att skapa och lagra elektroniska dokument och integrera dessa med ärendehantering och beslutsstöd. Förutom med polisen finns också integration med system hos Tullverket och Domstolsverket.

Resultatet är att Sveriges åklagare kan hantera mer av ärendeflödet elektroniskt och stödja 24h-processen med bättre integration i hela lagföringsprocessen. 

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support