Pastill

Systemet Pastill är det viktigaste systemet för verksamhetsstyrning hos barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholms län. Pastill knyter ihop patientdata med resursplanering och vårdproduktion.

Pastill är även ett forskningsregister över barn- och ungdomspsykiatri med en unikt hög täckningsgrad. Flera internationellt publicerade avhandlingar och artiklar bygger på Pastillregistret.

Decerno har varit ansvariga för att utveckla systemet sedan 2001 och driver vidareutvecklingen mot fler integrationer för att minska arbetsbelastningen med manuell inmatning i registret. Stort fokus läggs på användarvänlighet och att systemet hjälper varje enskild användare och visar för den relevant information vid varje interaktion med systemet.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support