Alfa Laval

Decerno har utvecklat en produktkonfigurator för Alfa Laval. Systemet har användare över hela världen, främst säljare.

Med systemets hjälp kan en produkt konfigureras snabbt, t ex avseende olika tillval. En komplett offert tas fram i dialog med kunden. Den inkluderar all nödvändig dokumentation som t ex produktbland och ritningar. Accepteras offerten skapas en order som går från säljbolag till fabrik.

Säljarbetet underlättas av att produkstrukturerna är egenskapsbaserade, t ex flödeshastighet och vätsketyp.

Alfa Lavals produkter används bl a på fartyg för att rena bränslet. 

 

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support