Hällristningar

Migrering av databasplattform

2017-03-21

Decerno stöttar Riksantivkarieämbetet (RAÄ) i nytt uppdrag för migrering av applikationsplattformar

RAÄ är just nu inne i en spännande digitaliseringsresa där man moderniserar och nyutvecklar stora delar av verksamhetens systemstöd.

Decerno stöttar sedan tidigare ämbetet med rådgivning i arkitekturfrågor och bemanning av flertalet av de ledande rollerna i nyutvecklingsprojekten.

Decerno kommer nu även att stötta RAÄ i arbetet med att migrera från en äldre databasplattform. Den används i dag för ett stort antal egenutvecklade verksamhetssystem.

Genom vår långa erfarenhet av systemutveckling och projektledning har vi fått förtroendet att projektleda uppdraget. Vår seniora konsult går under våren in och stöttar sju förvaltningsledare i detta minst sagt utmanade projekt!

MikaelVälkommen Mikael! 

2017-02-24

Decerno har anställt Mikael Ågren.

Mikael är erfaren systemutvecklare med examen från Teknisk Fysik på KTH. Han kommer närmast från en roll som utvecklare på Ericsson.

På Decerno kommer Mikael att arbeta i projekt baserat på Microsoft .NET.

Välkommen Mikael! 

Jesper

Decerno rekryterar

2017-02-15

Decerno har fått förstärkning av Jesper Alvelid som kommer arbeta som systemutvecklare i Fastighetsbyråprojektet.

Jesper kommer direkt från Datateknik på KTH och är redan ett relativt bekant ansikte då han i höstas följde med oss på vår konferensresa till Dubai.

Välkommen Jesper!

Höga Kusten-bron

Decerno bygger webbkarta åt Sundsvall

2017-02-02

Decerno har i dagarna fått tilldelningsbeslut att i samarbete med Sundsvalls kommun uppgradera deras befintliga webbkarta.

Det är Sundsvalls kommun som är beställare på uppdrag av projekt eSamverkan där kommunerna i Västernorrlands län ingår.

Målet är att kartan ska bli mer responsiv. Den ska användas både externt för medborgare och företag samt möjliggöra smarta e-tjänster med integrerade kartfunktioner.

Den nya webbkartan baseras på öppen källkodskärnan Origo med OpenLayers 3 och använder sig av OGC-tjänster.

Projektet ska leverera i början på mars.

Jonathan talar på Swetugg

Decerno på Swetugg

2017-01-30

Under två dagar stod Decerno som utställare på den stora .NET utvecklarkonferensen Swetugg. Vår systemarkitekt Jonathan höll också en presentation om prestanda optimering i SQL-server. Ämnen som Jonathan tog upp var hur man som utvecklare har kontroll på vilka frågor som är jobbiga för databasen att utföra, hur dessa analyseras och åtgärdas. Ska man införa nya index, skriva om frågor eller införa indexerade vyer? När är det befogat att vidta ännu större åtgärder som att komprimera databasen och när är det intressant att införa partitionering? 

Jonathan har arbetat med systemutveckling i över tio år varav de fem senaste som systemarkitekt och har expertkunnande inom SQL-server och .NET-utveckling.

HogiaRekryteringswebb till Hogia

2017-01-26

Hogia fortsätter att göra långsiktiga satsningar och rekryteringsbehovet kommer vara stort de närmaste åren.

Som en del i rekryteringsarbetet kommer Decerno hjälpa Hogia att bygga en ny rekryteringswebb. Den nya siten kommer att byggas på Sitecore och vara Hogias ansikte ut mot nya talanger.

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 600 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: ekonomi- och affärssystem, personaladministrativa system och transportsystem.

Åklagarmyndigheten

Decerno tecknar ramavtal med Åklagarmyndigheten med ordervärde 80 MSEK

2017-01-17

Decerno har som ensam leverantör vunnit Åklagarmyndighetens upphandling av ramavtal för systemutveckling. Även Ekobrottsmyndigheten kan utnyttja avtalet.

Ramavtalet gäller under fyra år och förväntas omsätta ca 20 MSEK årligen.

Decerno har lång erfarenhet av digitalisering av rättskedjan och har tillsammans med Åklagarmyndigheten tagit fram ett av de mest moderna IT-systemen inom området. Det stöder åklagarnas hantering av brottmål och har direktkoppling till polisens system. Systemet används av 1100 åklagare samt 300 administratörer.

– Vi är stolta över att vi har fått fortsatt förtroende. Vi ser mycket fram emot ett fördjupat samarbete kring digitaliseringen av rättsväsendet, säger Mats Dahl, VD på Decerno.

 

 

Swetugg

Decerno talar på Swetugg

2017-01-12

Decernos systemarkitet Jonathan håller föredrag på den stora utvecklarkonferensen Swetugg, som går 30-31 januari i Stockholm.

Ämnet är prestanda på databaser, det är inte sällan det uppstår problem i produktionsmiljön. Exempelvis kan frågor låsa varandra i en transaktionshanterad databas utan dirty reads.

Han kommer att ta upp vilka frågor som är jobbigast för databasen, hur vi analyserar och ser vad man kan göra åt dem. Exempelvis införa nya index, skriva om frågorna eller införa indexerade vyer.

Jonathan har jobbat med systemutveckling i över tio år, varav de senaste fem åren som systemarkitet. Han har expertkunnande inom SQL Server och .NET-utveckling.

 

 

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support