Projektledning

Projektledning
Sven, senior projektledare med 20 års erfarenhet.

Systemarkitektur

Systemarkitektur
Leif, systemarkitekt med 25 års erfarenhet.

Databasdesign

Databasdesign
Pontus, databasdesigner med 15 års erfarenhet.

GIS

GIS
Lukas, erfaren utvecklare specialiserad på GIS.

Projektledning

Projektledning är en kärnkompetens på Decerno. Vi har drivit ett stort antal projekt med helhetsansvar.

Decerno har många projektledare med erfarenhet av tuffa projekt. Vi erbjuder dem för kortare uppdrag; t ex granskning. Dels projektrevision av enskilda projekt men också av hela processer, t ex en förvaltnings-process.

En projektrevision ger en extern opartisk granskning av planer, genomförande och resultat. Vi tittar bland annat på organisation, kommunikation, rutiner, planering, måluppfyllnad och kompetensbehov.
Decerno kan också göra en mer tekniskt inriktad projektgranskning. Då tittar vi speciellt på valda tekniska lösningar, arkitektur, integrationer med mera.

En av våra seniora projektledare är Sven. Han är i grunden civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik & Elektroteknik. Han har jobbat som projektledare i ca 20 år och styrt många projekt till ett lyckat slut. Exempel på uppdrag är Fastighetsbyrån, Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen.

 

Systemarkitektur 

Systemarkitekturen är applikationens fundament. Undermåliga lösningar är dyra att reparera och orsakar stora förseningar i projektet. Inte alltför sällan skrinläggs hela projektet.

Konsekvenserna för verksamheten som IT-lösningen skulle stötta blir mycket stora.

Decerno har flera seniora arkitekter med erfarenhet av utmanande projekt. Vi erbjuder dem för kortare uppdrag; t ex granskning. Vi gör då en revision av applikationens arkitektur. Den ger kunden en extern opartisk granskning av den tekniska lösningen; logisk och fysisk skiktning av logiken, felhantering- och loggning, databasdesign, API mot externa system etc.

Kort sagt kontrollerar vi att lösningen är framtidssäker och går att underhålla till rimlig kostnad under lång tid.
En av våra seniora arkitekter är Leif. Han är i grunden civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik. Han har jobbat som systemutvecklare i ca 25 år varav de sista 15 som systemarkitekt. Exempel på uppdrag är Maquet Critical Care, Vägverket och Stockholm Vatten.

Leif har specialiserat sig på Microsoft .NET och har följt utvecklingen på nära håll genom bl a konferenserna TechEd. Han var med på scenen redan 2003 som en av de få deltagare som deltagit på samtliga konferenser sedan starten.

 

Databasdesign

Decerno grundades 1984 under samma tid som relationsdatabasen gjorde sitt intåg. Databasadesign, datalager och optimering av prestanda blev snabbt ett adelsmärke.

Traditionen lever vidare och Decerno har idag flera seniora databasdesigners. Det vet att utforma en datamodell med inbyggd flexibilitet för att tillåta verksamheten att växa.

Motsatsen är en tvångströja som låser applikationen till ett bestämt beteende. Utan möjlighet att följa med förändrade krav.

Decerno erbjuder våra experter för att skapa datamodellen för din applikation. Du får bl a en databasdesign, viktiga affärsregler och en termkatalog.

Vi garanterar att lösningen är framtidssäker och går att underhålla till rimlig kostnad under lång tid.

En av våra seniora datamodellerare är Pontus. Han är i grunden civilingenjör med inriktning Datateknik. Han har jobbat med databasdesign i över 15 år. Ett exempel på uppdrag är Åklagarmyndigheten där han bl a arbetat som integrationsarkitekt i RIF-samarbetet, Rättsväsendets informationsförsörjning. Andra uppdragsgivare är Viking Line och Riksgäldskontoret.

 

GIS

 Redan i början av 90-talet började Decerno utveckla applikationer som naturligt var geografiskt orienterade, t ex fastigheter, befolkning och polisiära insatser.

Ett exempel är Ledningskollen som skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentrepenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området. En annan GIS-lösning är Hjärtstartarregistret där alla kan söka och hitta var närmaste hjärtstartare finns.

Lukas är en erfaren utvecklare som specialiserat sig på GIS och kartrelaterade projekt. Han har jobbat mycket med lösningar baserade på öppen källkod samt öppna OGC-standarder; exempelvis WFS, WMS, WPS, GML och CityGML.

Han har medverkat i några öppen källkodsprojekt genom att bidra med felrättningar och felrapporter.

Lukas följer utvecklingen inom GIS på nära håll bl a genom att delta i internationella konferenser. Senast var han på Foss4g i Seoul, Sydkorea.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support