Projektledning

Projektledning
Sven, senior projektledare med 20 års erfarenhet.

Systemarkitektur

Systemarkitektur
Jonathan är systemarkitekt och mentor.

Databasdesign

Databasdesign
Pontus, databasdesigner med 15 års erfarenhet.

GIS

GIS
Daniel, erfaren utvecklare specialiserad på GIS.

Projektledning

Projektledning är en kärnkompetens på Decerno. Vi har drivit ett stort antal projekt med helhetsansvar.

Decerno har många projektledare med erfarenhet av tuffa projekt. Vi erbjuder dem för kortare uppdrag; t ex granskning. Dels projektrevision av enskilda projekt men också av hela processer, t ex en förvaltnings-process.

En projektrevision ger en extern opartisk granskning av planer, genomförande och resultat. Vi tittar bland annat på organisation, kommunikation, rutiner, planering, måluppfyllnad och kompetensbehov.
Decerno kan också göra en mer tekniskt inriktad projektgranskning. Då tittar vi speciellt på valda tekniska lösningar, arkitektur, integrationer med mera.

En av våra seniora projektledare är Sven. Han är i grunden civilingenjör med inriktning Teknisk Fysik & Elektroteknik. Han har jobbat som projektledare i ca 20 år och styrt många projekt till ett lyckat slut. Exempel på uppdrag är Fastighetsbyrån, Transportstyrelsen och Kemikalieinspektionen.

 

Systemarkitektur 

Jonathan

Systemarkitekturen är applikationens fundament. Undermåliga lösningar är dyra att reparera och orsakar stora förseningar i projektet. Inte alltför sällan skrinläggs hela projektet.

Konsekvenserna för verksamheten som IT-lösningen skulle stötta blir mycket stora.

Decerno har flera seniora arkitekter med erfarenhet av utmanande projekt. Vi erbjuder dem för kortare uppdrag; t ex granskning. Vi gör då en revision av applikationens arkitektur. Den ger kunden en extern opartisk granskning av den tekniska lösningen; logisk och fysisk skiktning av logiken, felhantering- och loggning, databasdesign, API mot externa system etc.

Kort sagt kontrollerar vi att lösningen är framtidssäker och går att underhålla till rimlig kostnad under lång tid.

En av våra seniora arkitekter är Jonathan. Han arbetar med systemarkitektur för avancerade flerskiktstillämpningar för Internet-, Intranet- och Microsoft Windows-miljöer.

Jonathan verkar internt på Decerno som metodexpert och utvecklare av företaget egen systemarkitektur för .NET-plattformen samt som stöd för konsulterna ute i projekten. Några av hans många specialiteter är informationsanalys, databasdesign, systemdesign och arkitekturfrågor. Hans goda kommunikativa förmåga gör honom väl lämpad som mentor.

Jonathan har talat på Swenug 2016 och Swetugg 2017.

 

Databasdesign

Decerno grundades 1984 under samma tid som relationsdatabasen gjorde sitt intåg. Databasadesign, datalager och optimering av prestanda blev snabbt ett adelsmärke.

Traditionen lever vidare och Decerno har idag flera seniora databasdesigners. Det vet att utforma en datamodell med inbyggd flexibilitet för att tillåta verksamheten att växa.

Motsatsen är en tvångströja som låser applikationen till ett bestämt beteende. Utan möjlighet att följa med förändrade krav.

Decerno erbjuder våra experter för att skapa datamodellen för din applikation. Du får bl a en databasdesign, viktiga affärsregler och en termkatalog.

Vi garanterar att lösningen är framtidssäker och går att underhålla till rimlig kostnad under lång tid.

En av våra seniora datamodellerare är Pontus. Han är i grunden civilingenjör med inriktning Datateknik. Han har jobbat med databasdesign i över 15 år. Ett exempel på uppdrag är Åklagarmyndigheten där han bl a arbetat som integrationsarkitekt i RIF-samarbetet, Rättsväsendets informationsförsörjning. Andra uppdragsgivare är Viking Line och Riksgäldskontoret.

 

GIS

Daniel har jobbat med geografiska system i snart ett decennium. Från att jobba med GPS-baserade larm till att hantera geografisk planering och uppföljning av glassbilar.

Daniel har rollen som lead developer för Ledningskollen, som skapar en kontaktpunkt mellan ledningsägare och byggentreprenörer. Med hjälp av kartor kan byggaren markera grävområdet och snabbt få reda på om det finns berörda ledningsägare i området.

Lång erfarenhet av spatiala databaser som t ex PostGIS. Han har arbetat mycket med modellering och optimering av stora datakällor.

Daniel har medverkat i några öppna källkodsprojekt genom att skriva kartverktyg för Leaflet samt bidra med felrättningar och felrapporter.

Han följer utvecklingen inom GIS på nära håll bl a genom att delta i internationella konferenser. Senast var han på Foss4g i Bonn, Tyskland.

 

Decerno AB | 08 630 75 00 | info@decerno.se | Support